certyfikat certyfikat

Laboratorium Budowlane LABTECHNE

LABTECHNE Sp. z o.o. to niezależne Certyfikowane Laboratorium Budowlane, które zajmuje się kompleksową obsługą wytwórni betonów, zakładów prefabrykacji, obsługą betonowań wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz obsługą firm wykonawczych i całych zadań inwestycyjnych - począwszy od robót ziemnych, poprzez prace żelbetowe, aż po doradztwo techniczne.

Do naszych podstawowych zadań należy zarówno kontrola jakości mieszanek betonowych, jak i produktu gotowego – betonu stwardniałego. Jako Certyfikowane Laboratorium Budowlane, w codziennej pracy posiłkujemy się sprawdzonymi metodami działania oraz profesjonalnym sprzętem pomiarowym. Dzięki temu możemy przeprowadzać bardzo wnikliwe badania kruszyw, betonu, jak i innych materiałów budowlanych. Realizujemy także analizy kontrolne obejmujące badania geotechniczne gruntów.

Badanie betonu

LABTECHNE to laboratorium budowlane, które wykonuje badanie betonu stwardniałego i świeżych mieszanek betonowych. Stała kontrola podstawowych parametrów betonu pozwala minimalizuje ryzyko wbudowania nieprawidłowej mieszanki.

więcej

Zakładowa Kontrola Produkcji

W każdym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych powtarzają się  dwa zadania:

  • Wstępne badania typu
  • Zakładowa Kontrola Produkcji

Laboratorium nasz na duże doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji.

więcej

Badania geotechniczne

Wykonanie badania geotechnicznego jest istotne, w myśl przepisów prawa, zwłaszcza w przypadku, nowych obiektów budowlanych wszystkich kategorii. Badania geotechniczne gruntu określają warunki wodno-gruntowe miejsca/działki.

więcej

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa jest to system naprawy konstrukcji. Za pomocą iniekcji ciśnieniowej możemy wykonać uszczelnienia zbiorników żelbetowych, fundamentów, budowli, ścian, posadzek, poziome lub pionowe bariery (izolacje) ochronne.

więcej

Badania kruszyw

Kruszywo stanowi bardzo ważny składnik betonu i na duży wpływ na wytrzymałość betonu. Nasze laboratorium posiada wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia badania kruszyw oraz pomoc w opracowaniu optymalnego stosu okruchowego.

więcej