Kontakt z nami

Siedziba główna

 

Labtechne Sp. z o.o.

Łagów, ul. Szkolna 9B
59-900 Zgorzelec
woj. dolnośląskie
NIP: 6152042912

Tel: 607 128 794
Email: labtechne@labtechne.pl

 

 

Oferty, umowy i rozliczenia Kontraktów

Kierownik ds. umów i rozliczeń
mgr inż. Arkadiusz Piątkowski

Tel: +48 607 276 343
Email: arkadiusz.piatkowski@labtechne.pl

Obsługa wytwórni betonów, zakładów prefabrykacji,
kopalni kruszyw Zakładowa Kontrola Produkcji

Z-ca Kierownika Laboratorium
dr inż. Anna Karaban

Tel: +48 661 432 832
Email: anna.karaban@labtechne.pl

 

Obsługa Kontraktów

Kierownik Laboratorium – Oddział Łagów 
inż. Marcin Strażnik

Tel: +48 788 156 849
Email: marcin.straznik@labtechne.pl

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane