Badania betonów, mieszanek betonowych i kruszyw

Mężczyzna składujący pudełka z próbkamiPodstawowymi składnikami betonu to spoiwo hydrauliczne, kruszywo i woda. Różne rodzaje i klasy betonu pozwalają projektantom na tworzenie nieograniczonych wizji. Realizacja tych projektów wymaga odpowiedzialnego podejścia oraz specjalistycznych umiejętności, m.in. badań, jakie możemy dla Państwa wykonać w naszym Laboratorium.

Laboratorium przygotowane jest również do wykonywania nadzoru oraz szeregu innych badań w zakresie technologii betonu. Oferujemy pomoc w opracowaniu optymalnego stosu okruchowego. Przeprowadzamy szczegółowe badania kruszyw dla firm produkcyjnych oraz budowlanych. Starannie przygotowane procedury kontrolne zapewniają jakość oraz dbałość o dokładność pomiaru.

W zakresie badań betonu Labtechne Sp. z o.o. zajmuje się:

 • przygotowaniem próbek do wszelkiego rodzaju badań,
 • standardowymi badaniami trwałościowymi,
 • sprawdzeniem głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
 • wodoszczelnością do stopnia W12,
 • nasiąkliwością,
 • analizą mrozoodporności do stopnia F200,
 • analizą mrozoodporności w soli,
 • badaniem ścieralności na tarczy Böhmego,
 • badaniem skurczu betonu,
 • wykonaniem nieniszczących badań wytrzymałościowych,
 • wykonaniem odwiertów rdzeniowych.

 

 

W Laboratorium wykonujemy także badania mieszanek betonowych oraz wyrobów budowlanych w zakresie:

 • wymagań dotyczących materiałów,
 • wymagań dotyczących produkcji,
 • wymagań dotyczących gotowego wyrobu,
 • właściwości fizycznych i mechanicznych,
 • kryteriów oceny zgodności,
 • badań typu wyrobu,
 • zakładowej kontroli produkcji.

 

Opracowujemy receptury mieszanki betonowej oraz analizujemy zgodność receptur otrzymanych od zakładów produkcyjnych z wymaganiami projektowymi. Mężczyzna wykonujący zbrojenie

W ramach obsługi betonowania chętnie służymy doradztwem oraz zajmujemy się m.in.:

 • badaniem konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego,
 • pobieraniem oraz pielęgnacją próbek do analiz wytrzymałościowych,
 • badaniem zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • badaniem zawartości włókien rozproszonych.

 

Szczegółowa ocena kruszywa obejmuje:

 • analizę sitową,
 • oznaczenie wilgotności,
 • oznaczenie zawartości pyłów,
 • weryfikację wytrzymałości na miażdżenie,
 • ocenę wskaźnika kształtu i płaskości,
 • ocenę wskaźnika piaskowego,
 • oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości,
 • oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.