Obsługa wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji

Płytki betonowe Na jakość i trwałość konstrukcji oprócz samych prac wykonawczych wpływ mają między innymi prawidłowo sporządzone specyfikacje techniczne, odpowiednio dobrane składniki przy produkcji materiałów, jak i precyzyjnie dobrany zakres kontroli i badań. Jako doświadczone laboratorium jesteśmy w stanie zapobiec wielu problemom już na etapie przygotowania i weryfikacji dokumentów.


Oferujemy szeroko pojęte doradztwo i w ramach udzielanego wsparcia realizowane są m.in.:

 • weryfikacja specyfikacji technicznych w zakresie właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań normowych i klas ekspozycji;
 • doradztwo techniczne;
 • projektowanie mieszanek betonowych, stabilizacji i zapraw (zgodnie z potrzebami Zamawiającego);
 • opracowanie i wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • kontrolne badania mieszanki betonowej;
 • badania betonu;
 • badania prefabrykatów;
 • badania kruszyw;
 • badania stabilizacji;
 • badania zapraw.


Badanie parametrów jak wytrzymałość na zginanie czy ściskanie, odporność na ścieranie lub poślizg, czy mrozoodporność lub nasiąkliwość oraz wiele innych parametrów wytrzymałościowych czy trwałościowych wykonujemy dla takich prefabrykatów jak:

 • galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, korytka ściekowe),
 • pustaki kominowe,
 • pustaki szalunkowe,
 • pustaki ścienne Alfa,
 • pustaki stropowe (również wg nowej normy PN-EN 15037-2:2011)
 • belki stropowe (również wg nowej normy PN-EN 15037-1:2011)
 • bloczki betonowe,
 • prefabrykaty wykonane zgodnie z PN-EN 13369,
 • prefabrykaty wykonane na indywidualne zamówienie


DORADZAMY W ZAKRESIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH WEDŁUG ROZPORZADZENIA NR 305/2011